ฮอร์โมนเพศชายต่ำ ส่งผลต่อสุขภาพผู้ชาย

เทสโทสเตอโรน (Testosterone) เป็นฮอร์โมนหลักในกลุ่มฮอร์โมนเพศชาย เป็นฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของร่างกายผู้ชาย ซึ่งส่งผลต่อกล้ามเนื้อ สัดส่วนร่างกาย รวมถึงระบบอวัยวะเพศ ซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดของเพศชาย แต่หากฮอร์โมนนี้เกิดมีภาวะต่ำจะส่งกระทบต่อระบบการเติบโตของร่างกายในเพศชายได้ซึ่งปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้ชายหลายคนคงไม่อยากให้เป็น ดังนั้นดูเลยว่าหากคุณมีอาการดังนี้ บ่งบอกว่าฮอร์โมนเพศชายต่ำแน่นอน

เกิดอาการอ้วนง่าย แม้กินน้อย ซึ่งในร่างกายของผู้ชายนั้นหากมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ในปริมาณมากพอจะช่วยเผาพลาญพลังงานและทำให้ช่วยลดน้ำหนักได้ ซึ่งเมื่อออกกำลังกายร่างกายจะกระตุ้นให้ฮอร์โมนดังกล่าวทำงาน ช่วยเบิร์นไขมมันได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหากฮอร์โมนนี้อยู่ในระดับที่ต่ำจะทำให้ระบบเผาพลาญทำงานไม่เต็มที่ส่งผลให้อ้วนง่ายกว่าเดิม แม้ว่าจะกินน้อยก็ตาม

กล้ามเนื้อลดลง ร่างกายของผู้ชายเมื่อเจริบเติบโตแล้วจะทำให้มีมวลกล้ามเนื้อในร่างกาย ซึ่งเมื่อมีการออกกำลังกายร่างกายจะผลิตฮอร์โมนออกมาเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้โตขึ้น แต่ถ้ามีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ในปริมาณที่ต่ำจะส่งผลให้ รู้สึกว่ายกยากขึ้น เหนื่อยง่ายขึ้น และสังเกตว่ามวลกล้ามเนื้อลดลงด้วย ดังนั้นควรเช็คว่ามีอาการดังกล่าวมั้ย

น้องชายมีขนาดเล็กลง ปัญหาระดับชาติของเหล่าคุณผู้ชายเลยก็ว่าได้ ซึ่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน มีส่วนช่วยให้ขนาดน้องชายด้วย ซึ่งหากมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำมากในร่างกาย จะทำให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวยาก รวมถึงทำให้มีขนาดเล็กลงด้วย ซึ่งฮอร์โมนดังกล่าวนั้นผลิตมาจากส่วนของอัณฑะนั่นเอง