สอนการกิน กินเพื่อสุขภาพ

 

ผลสำรวจพบว่าประเทศไทยมีประชากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรืออ้วนมากถึงร้อยละ 32.2 ซึ่งนับเป็นอันดับ 2 ของ ASEAN ถ้าหากคำนวณจากประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ 60 ล้านคน ประเทศไทยจะมีคนอ้วนถึง 19 ล้านคน หรือหากเห็นคนเดินมา 3 คนจะมี 1 คนในนั้นที่อ้วนและจากข้อมูลของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพยังระบุถึงคนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 13 ล้านคน เบาหวาน 4 ล้านคน และอีก 7.7 ล้านคนเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานในอนาคต สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสถิติเหล่านี้ขึ้น ก็เนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ทำให้ไม่ต้องใช้พลังงานออกแรงของร่างกาย โดยเฉพาะ รวมถึงรสชาติและปริมาณของอาหารในยุคนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก คือมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการเติมรสหวาน รสเค็ม และการใช้น้ำมัน ขนาดของอาหารก็เปลี่ยนเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้น ทำให้เรากินมากขึ้นจนเกิดความอ้วนโดยไม่ทันได้รู้ตัววิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เรากลับมามีรูปร่างและน้ำหนักที่ได้มาตรฐานสมส่วน คือการหันมาใส่ใจกับการกินให้มากขึ้น โดยที่เลือกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่และควบคุมพลังงานที่พอเหมาะกับกิจกรรม และเพียงพอต่อคนวัยทำงานช่วงอายุ 25-60 ปี สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักอาจรับประทาน 1,200 แคลอรี ในช่วงหนึ่ง เมื่อน้ำหนักลดลงคงที่ควรปรับมาที่ 1,500 แคลอรี เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดสารอาหารเกินไป สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหรือใช้แรงงานมากสามารถได้รับพลังงานถึง 2,000 แคลอรี โดยควรแบ่งอาหารออกเป็น 5 มื้อ โดยมี 3 มื้อหลักและ 2 มื้อว่าง เพื่อกระจายพลังงานทั้งวันบางคนอาจสงสัย แล้วในแต่ละมื้อปริมาณขนาดไหนถึงจะเพียงพอ วิธีการคือแบ่งสัดส่วนของจานอาหารแต่ละมื้อ เพื่อกะปริมาณให้เกิดความสมดุลระหว่างพลังงานและสารอาหาร